USDJPY vi phạm ngưỡng kháng cự - Phân tích - 24-09-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY đã phá vỡ mức 105,20 rõ ràng và ổn định trên mức đó, điều này khiến giá đạt được mức tăng dự kiến ​​nhiều hơn trong giai đoạn sắp tới, mở đường để hướng tới mức 106,00 - 106,44 khi các trạm chính tiếp theo.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 104,80 và kháng cự 106,20

Xu hướng dự kiến cho ngày hôm nay: Tăng giá