GBPUSD cố gắng phá vỡ - Phân tích - 24-09-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD tiếp tục nhấn vào mức 1.2705, nhận thấy rằng ngẫu nhiên bắt đầu chồng chéo lên nhau ngay bây giờ, điều này tạo thành động cơ tiêu cực mà chúng tôi đang chờ đợi để hỗ trợ để phá vỡ mức đã đề cập và mở ra con đường hướng tới mục tiêu điều chỉnh tiếp theo của chúng tôi mở rộng đến 1.2540.

Do đó, tổng quan về xu hướng giảm của chúng tôi sẽ vẫn có giá trị trong giai đoạn sắp tới, có tính đến việc tiếp tục của sóng giảm yêu cầu giữ dưới 1.2855.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2620 và kháng cự 1.2800.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm