EURUSD tiếp tục giảm - Phân tích - 24-09-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD ổn định gần đường hỗ trợ của kênh điều chỉnh giảm, chịu áp lực tiêu cực liên tục đến từ đường EMA50, chờ đợi để tiếp tục các giao dịch tiêu cực để hướng tới mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi là đạt 1.1540.

Nhìn chung, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng giảm giá trong thời gian tới miễn là mức 1.1720 vẫn còn nguyên, vì việc vi phạm mức này sẽ ngăn áp lực tiêu cực dự kiến ​​và khiến giá bắt đầu phục hồi nỗ lực thử nghiệm mục tiêu. 1.1840 mức ban đầu.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1580 và kháng cự 1.1720.

Xu hướng dự kiến ​​cho hôm nay: Giảm giá