Cập nhật: Dầu thô đang phục hồi


Economy analysis


Giá dầu thô phục hồi mạnh mẽ và bắt đầu tấn công mức 40,36, điều này khuyến cáo sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì việc vi phạm mức này sẽ ngăn chặn kịch bản giảm giá điều chỉnh được đề xuất gần đây và dẫn giá đạt được mức tăng mới bắt đầu bằng cách truy cập vào các khu vực 41,46, trong khi việc củng cố dưới 40,36 sẽ thúc đẩy giá giảm trở lại và hướng tới mức 39,70, tiếp theo là 39,14 mức ban đầu.