Cập nhật: Giá vàng đạt mục tiêu


Economy analysis


Giá vàng tiếp tục đà giảm mạnh để đạt được mục tiêu chờ đợi chính của chúng tôi là 1860,90 và chúng ta cần theo dõi hành vi giá ngay bây giờ, vì sự tiếp tục của áp lực tiêu cực và phá vỡ mức này sẽ đẩy giá giảm nhiều hơn và mở ra cách để đi đến 1794,85 như một trạm chính tiếp theo, trong khi giữ chống lại áp lực tiêu cực sẽ khiến giá bắt đầu các nỗ lực phục hồi mà mục tiêu thử nghiệm khu vực 1901,80 ban đầu.