Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 09-07-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD cho thấy một số xu hướng giảm bây giờ sau khi tăng mà nó đã chứng kiến ​​sáng nay, để nhấn mức 1.1340, vì giá bị ảnh hưởng bởi tiêu cực ngẫu nhiên, chờ đợi để có đủ động lực tích cực để đẩy giá tiếp tục tăng giá chính xu hướng, chủ yếu nhắm vào cấp 1.1420.

Mặt khác, chúng ta nên lưu ý rằng việc phá vỡ 1,1270 và giữ bên dưới nó sẽ ngăn mức tăng dự kiến ​​và nhấn vào giá để chuyển sang từ chối và truy cập 1.1175 khu vực ban đầu.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1270 và kháng 1.1440.

xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish