Cập nhật: EURUSD tiếp tục giảm giá


Economy analysis


Cặp EURUSD đã tiếp tục giao dịch tiêu cực rõ ràng là di chuyển khỏi mức 1.1720, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng giảm trong các phiên sắp tới, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu chờ đợi của chúng tôi là 1.1540, trong khi đạt được nó yêu cầu giữ dưới 1.1720.