Cập nhật giữa trưa cho AUDUSD 23-09-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD tiếp tục giảm để tiếp cận mục tiêu đã chờ đợi đầu tiên của chúng tôi ở mức 0,7100, chờ đợi sự suy giảm nhiều hơn để hướng tới mục tiêu mở rộng của chúng tôi là 0,6964.

Ảnh hưởng tiêu cực của mô hình hai đỉnh vẫn đang hoạt động, để hỗ trợ sự tiếp tục của tổng quan giảm giá của chúng tôi trong thời gian còn lại trong ngày, nhắc bạn rằng điều quan trọng là phải giữ dưới 0,7190 để tiếp tục đà giảm được đề xuất.

< p> Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7050 và 0,7190

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm