Cập nhật giữa trưa cho dầu Brent 23-09-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent quay trở lại kiểm tra mức 42,17 tiếp tục hình thành ngưỡng kháng cự vững chắc đối với giá và miễn là giá nằm dưới mức này, sự sụt giảm rõ ràng sẽ vẫn có giá trị trong ngày hôm nay, được hỗ trợ bởi EMA50 và stochastic, chờ đợi hướng tới 40,00 theo sau là 39,46 mức đại diện cho các mục tiêu chính ròng của chúng tôi.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 40,00 và kháng cự 43,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm