Cập nhật giữa trưa cho dầu thô 23-09-2020


Economy analysis


Giá dầu thô giao dịch với xu hướng tích cực rõ ràng là sẽ tấn công lại 39,70 một lần nữa, nhận thấy rằng đường EMA50 tiếp tục tác động tiêu cực lên giá để bảo vệ kịch bản tiêu cực được đề xuất gần đây, trong khi stochastic đạt đến vùng quá mua.

Do đó, những yếu tố này hỗ trợ cơ hội tiếp tục xu hướng giảm dự kiến ​​cho ngày hôm nay, chủ yếu đặt mục tiêu là 38,60, sau đó là 37,90 mức, trong khi để đạt được chúng yêu cầu giữ dưới 40,36.

< p> Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 38,00 và kháng cự 40,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm