Cập nhật giữa trưa cho Silver 23-09-2020


Economy analysis


Giá bạc đã phá vỡ mức 23,60 một cách mạnh mẽ và di chuyển khỏi mức đó ngay bây giờ, điều này hỗ trợ việc tiếp tục tổng quan giảm giá của chúng tôi một cách hiệu quả trong thời gian còn lại trong ngày, mở ra hướng đi về phía 22,13, đại diện cho mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi, lưu ý rằng đường EMA50 tiếp tục hỗ trợ làn sóng giảm giá đề xuất, lưu ý rằng việc giữ dưới mức 23,60 thể hiện điều kiện ban đầu để tiếp tục đà giảm dự kiến.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 23,00 hỗ trợ và 25,00 kháng cự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm