Cập nhật giữa trưa cho Vàng 23-09-2020


Economy analysis


Giá vàng tiếp tục giao dịch tiêu cực mạnh để tiếp cận mục tiêu đã chờ đợi của chúng tôi ở mức 1860,90, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng giảm, lưu ý rằng điều quan trọng là phải theo dõi giá khi đạt đến mức đã đề cập, vì việc phá vỡ nó sẽ ảnh hưởng đến giá phải chịu nhiều lỗ hơn đạt 1794,85 trong thời gian tới.

Nhìn chung, xu hướng beraihs sẽ vẫn chiếm ưu thế trong các phiên sắp tới trừ khi giá phục hồi để phá vỡ mức 1901,80 sau đó 1911.00 và giữ trên chúng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1860.00 và kháng cự 1911.00.

xu hướng cho ngày hôm nay: Giảm