Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 23-09-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD giữ sự ổn định dưới mức 1.1720, để giữ cho áp lực tiêu cực có hiệu lực cho ngày hôm nay, chờ đợi để có được động lượng tiêu cực đẩy giá tiếp tục xu hướng giảm mà mục tiêu chính tiếp theo của nó nằm ở mức 1.1540, lưu ý rằng đường EMA50 hỗ trợ làn sóng giảm giá được đề xuất, mà sự tiếp tục của nó yêu cầu giữ dưới mức 1.1720.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1580 và kháng cự 1.1750.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm