Khí tự nhiên kiểm tra sự hỗ trợ quan trọng– Phân tích - 23-09-2020


Economy analysis


Giá khí đốt tự nhiên đã kết thúc đợt phục hồi tiêu cực khi đối mặt với ngưỡng hỗ trợ quan trọng tại 1.780, để tạo thành một trở ngại mạnh đối với giao dịch tiêu cực cuối cùng, kịch bản sắp tới phụ thuộc vào sức mạnh của hỗ trợ này và sự ổn định của nó khiến chúng tôi kỳ vọng hình thành sóng tăng mức mục tiêu 2.050 ban đầu.

việc tiếp tục chịu áp lực tiêu cực và chạm xuống dưới mức hỗ trợ hiện tại sẽ xác nhận việc chuyển sang đường giảm giá bởi sự ổn định của nó trong các mức kênh giảm giá, bắt đầu nhắm mục tiêu một số mức tiêu cực có thể bắt đầu ở mức 1.650 và 1.490.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 1.780 đến 1.900

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng