EURJPY làm mới hành động tích cực - Phân tích - 9-7-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY tiếp tục phải đối mặt với những áp lực tiêu cực gần đây bằng cách cung cấp các đóng cửa tích cực thường xuyên trên đường hỗ trợ của kênh tăng tại 121.10, diễn giải hình thành các giao dịch tăng mạnh và ghi lại mục tiêu đầu tiên ở 121,80, để tiếp tục tấn công và tăng cường ghi lại mục tiêu thứ hai ở 122,60.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 121,50 đến 122,50

Xu hướng dự kiến ​​cho hôm nay: Bullish