Bạch kim giảm xuống dưới mức trung bình - Phân tích - 23-09-2020


Economy analysis


Giá bạch kim tiếp tục nỗ lực hình thành sóng giảm, để nhận thấy sự ổn định của nó dưới mức trung bình động 55 ở mức 880,00, sự ổn định tiêu cực lặp lại dưới ngưỡng 915,00 xác nhận giao dịch đầu hàng trước sự thống trị của xu hướng giảm, để giữ kỳ vọng của chúng tôi về nỗ lực vượt qua mức 852,00 và đạt đến mục tiêu tiếp theo là 815,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 810,00 đến 915,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng giá