USDCHF vượt mục tiêu - Phân tích - 23-09-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF đã thành công trong việc đạt được mục tiêu đã chờ đợi của chúng tôi ở mức 0,9192 và phá vỡ nó để giải quyết trên nó, điều này xác nhận mở rộng làn sóng tăng trong ngắn hạn, trên đường đến thăm 0,9305, đại diện cho trạm tích cực tiếp theo của chúng tôi.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng giá trong giai đoạn sắp tới, lưu ý rằng việc phá vỡ 0,9192 và giữ dưới mức đó sẽ khiến giá chịu áp lực tiêu cực mà các mục tiêu của nó bắt đầu bằng cách kiểm tra vùng 0,9080.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,9170 và kháng cự 0,9290.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng