AUDUSD kích hoạt mô hình tiêu cực - Phân tích - 23-09-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD đã quản lý để xác nhận việc phá vỡ mức 0,7190, để hoàn thành việc hình thành mô hình hai đỉnh xuất hiện trên biểu đồ, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng giảm trong ngày, nhắc bạn rằng mục tiêu chờ đợi của chúng tôi bắt đầu ở mức 0,7100 và mở rộng đến 0,6964.

EMA50 tiếp tục hỗ trợ làn sóng giảm giá được đề xuất, lưu ý rằng việc vi phạm 0,7190 sẽ ngăn áp lực tiêu cực hiện tại và khiến giá cố gắng lấy lại xu hướng tăng giá một lần nữa .

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7050 và 0,7190

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm