Giá dầu thô bắt đầu tiêu cực - Phân tích - 23-09-2020


Economy analysis


Giá dầu thô giữ ổn định dưới 39,70, bắt đầu từ hôm nay với xu hướng giảm rõ ràng để tiếp cận mức hỗ trợ quan trọng 39,14, chờ phá vỡ mức này để xác nhận mở đường tiếp tục xu hướng giảm, khi các mục tiêu tiếp theo của chúng tôi nằm ở 38,60 theo sau là 37,90.

Do đó, kịch bản xu hướng giảm sẽ vẫn có hiệu lực và tích cực trong các phiên sắp tới, được hỗ trợ bởi áp lực tiêu cực hình thành bởi đường EMA50, nhắc nhở bạn rằng xu hướng giảm tiếp tục wave yêu cầu giữ dưới 39,70 và quan trọng nhất là dưới 40,36.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 38,00 hỗ trợ và 40,50 kháng cự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm