USDCAD thu thập động lực tích cực - Phân tích - 23-09-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD cho thấy các giao dịch đi ngang kể từ ngày hôm qua, ổn định quanh mức 1,3320, nhận thấy rằng ngẫu nhiên tập hợp động lượng tích cực dần dần, trong khi đường EMA50 tiếp tục hỗ trợ giá từ bên dưới.

Do đó, tổng quan về xu hướng tăng giá của chúng tôi sẽ vẫn hợp lệ và hoạt động trong ngày, lưu ý rằng các mục tiêu của chúng tôi bắt đầu bằng cách vượt qua 1.3362 để mở đường hướng tới 1.3450 như một trạm tiếp theo, trong khi mức tăng dự kiến ​​sẽ vẫn có hiệu lực với điều kiện giá ổn định trên 1.3190 .

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3250 và kháng cự 1.3400.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng