GBPJPY xây dựng kênh tăng giá mới - Phân tích - 9-7-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY đã xác nhận tình cảm của mình bằng sự thống trị thiên vị tăng bằng cách hình thành kênh tăng giá mới xuất hiện gần đây trên biểu đồ, trong khi sự ổn định tích cực thường xuyên trên mức hỗ trợ chính 133.10 bên cạnh mức trung bình di chuyển 55 tạo thành hỗ trợ bổ sung tại 134.60 xác nhận sự tiếp tục sự tích cực, nhắc nhở bạn rằng các mục tiêu chính nằm ở 136,65 và 137,80.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 134,50 đến 136,65

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish