USDJPY kiểm tra mức kháng cự - Phân tích - 23-09-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY tiếp tục tăng để kiểm tra mức kháng cự quan trọng 105,20, tạo thành rào cản vững chắc đối với giá, đi kèm với việc mất ngẫu nhiên đối với động lượng tích cực và chứng kiến ​​các tín hiệu quá mua rõ ràng, trong khi đường EMA50 tạo thành áp lực tiêu cực đối với giá.

Do đó, chúng tôi tin rằng cơ hội hợp lệ để phục hồi theo xu hướng giảm và tiếp tục xu hướng giảm dự kiến ​​trong ngày và ngắn hạn, mà mục tiêu chính tiếp theo của nó nằm ở 103,65, trong khi đạt được nó đòi hỏi phải nắm giữ dưới 105,20.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 104,30 và kháng cự 105,50

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm