GBPUSD đạt mục tiêu - Phân tích - 23-09-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD ổn định gần mục tiêu chờ đợi chính của chúng tôi ở mức 1.2705, nhận thấy rằng giá di chuyển bên trong kênh giảm giá hỗ trợ cơ hội phá vỡ mức đã đề cập và mở đường để mở rộng sóng giảm trong ngắn hạn, trong tương lai mục tiêu đạt 1.2540.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng giảm trong giai đoạn sắp tới, lưu ý rằng việc không đạt được mức phá vỡ cần thiết sẽ ngăn áp lực tiêu cực hiện tại và đẩy để đạt được mức tăng trong ngày bắt đầu bằng cách thử nghiệm các khu vực 1.2880.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2620 và kháng cự 1.2800.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm