3M hết cơ hội tích cực - Phân tích - 22-09-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của 3M đã giảm 4,83% trong phiên vừa qua với các tín hiệu tiêu cực từ chỉ báo RSI, đồng thời tìm kiếm đáy để phục hồi nó cao hơn một lần nữa, sau đó dựa vào đường xu hướng tăng trung hạn, đồng thời dựa vào hỗ trợ SMA 50 ngày .

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ quay trở lại cao hơn, nhắm mục tiêu đến mức kháng cự đầu tiên tại 168,65, với điều kiện hỗ trợ 160,50 được giữ vững.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng