Nike tìm kiếm đáy để đưa nó lên cao hơn - Phân tích - 22-09-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Nike đã giảm 1,13% trong phiên vừa qua trong khi đang tìm kiếm một mức đáy để phục hồi nó cao hơn một lần nữa, trong bối cảnh các tín hiệu tiêu cực từ RSI, với sự hỗ trợ tích cực từ SMA 50 ngày, trong bối cảnh xu hướng tăng chính trong môi trường đang chiếm ưu thế. và các điều khoản ngắn hạn.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ quay trở lại cao hơn, nhắm mục tiêu đến ngưỡng kháng cự 120,40, với điều kiện mức hỗ trợ 110,18 được giữ vững.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng