Bạch kim lặp lại các nỗ lực tăng giá - Phân tích - 9-7-2020


Economy analysis


Giá bạch kim lặp đi lặp lại tạo thành sóng tăng để củng cố tổng quan tăng giá bằng cách ghi mức 852,00, nhắc nhở bạn rằng điều quan trọng là vượt qua rào cản 870,00 sẽ cho phép giá tiếp tục tăng cho đến khi đến các trạm chính ở mức 915.00 và 980.00.

Lưu ý rằng việc cố gắng thu thập thông tin dưới 800,00 sẽ hoãn cuộc tấn công tăng giá và buộc giá phải chịu một số tổn thất bằng cách thử kiểm tra đường hỗ trợ chính tại 760.00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 820.00 đến 870.00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish