Adobe nhận được sự hỗ trợ tích cực - Phân tích - 22-09-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Adobe đã tăng 1,89% trong phiên trước sau khi dựa vào sự hỗ trợ của đường SMA 50 ngày, cho nó động lực tích cực, trong khi vẫn bị tổn thương do xuyên thủng đường xu hướng tăng chính gần đây.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ quay trở lại mức thấp hơn, nhắm mục tiêu đến mức hỗ trợ 423,77, miễn là nó giữ dưới 470,05.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm