Cập nhật giữa trưa cho dầu Brent 22-09-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent kiểm tra mức 42,17, hình thành mức kháng cự quan trọng sau khi phá vỡ nó trước đó, chờ đợi để tiếp tục xu hướng giảm dự kiến ​​cho ngày hôm nay, mà các mục tiêu chính tiếp theo của nó nằm ở mức 41,14, tiếp theo là 40,00, lưu ý rằng việc vi phạm 42,17 sẽ hoàn thành việc hình thành mô hình tích cực. đẩy giá để kiểm tra mức kháng cự quan trọng nhất đối với các giao dịch ngắn hạn tại 43,00 và có thể mở rộng lên 43,84 trước khi có bất kỳ nỗ lực giảm mới nào.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa Hỗ trợ 40,00 và kháng cự 43,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm