Cập nhật giữa ngày cho dầu thô 22-09-2020


Economy analysis


Giá dầu thô cho thấy các giao dịch tích cực di chuyển trên 39,70, điều này khuyến khích sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì giá cần phải giữ dưới mức này là điều kiện đầu tiên để tiếp tục xu hướng giảm dự kiến, mục tiêu 38,60 sau đó là 37,90 mức chủ yếu , trong khi mức giảm được đề xuất sẽ vẫn có hiệu lực trừ khi vi phạm 40,36 và giữ với mức đóng cửa hàng ngày trên mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 38,00 hỗ trợ và 40,50 kháng cự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm