Cập nhật giữa trưa cho Vàng 22-09-2020


Economy analysis


Giá vàng hiển thị các giao dịch tiêu cực mới để nhấn vào ngày 1901,80 và cố gắng xác nhận việc phá vỡ nó, điều này hỗ trợ việc tiếp tục tổng quan về xu hướng giảm giá của chúng tôi trong các phiên sắp tới, nhắc nhở bạn rằng việc xác nhận sự phá vỡ sẽ mở ra con đường tiến tới mức 1860,90 tiếp theo mục tiêu chính, trong khi mức giảm dự kiến ​​sẽ vẫn có hiệu lực trừ khi giá phục hồi để phá vỡ mức 1934,86 và giữ trên mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1880,00 và kháng cự 1935,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm