Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 22-09-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD đã giảm mạnh để đạt được mục tiêu đã chờ đợi của chúng tôi ở mức 1.2705 và quay trở lại dao động gần 1.2800, chờ đợi sự sụt giảm nhiều hơn trong phần còn lại của ngày được hỗ trợ bởi áp lực tiêu cực được hình thành bởi đường EMA50, lưu ý rằng việc phá vỡ 1.2705 sẽ kéo dài mục tiêu tiếp theo là sóng giảm để đạt mức 1.2600, trong khi mức giảm dự kiến ​​sẽ vẫn có hiệu lực với điều kiện giá ổn định dưới 1.2880.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2705 và mức kháng cự 1.2900.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm