Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 22-09-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD tiếp tục các giao dịch tiêu cực của nó để bắt đầu nhấn vào mức 1.1720, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng giảm trong phần còn lại của ngày, nhắc nhở bạn rằng việc phá vỡ mức này được coi là chìa khóa để tăng lên mức 1.1540 trong thời gian tới mục tiêu điều chỉnh, trong khi việc không xác nhận sự phá vỡ sẽ đẩy giá đạt được mức tăng trong ngày bắt đầu bằng cách thử nghiệm các khu vực 1.1860 trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào giảm xuống.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay nằm giữa hỗ trợ 1.1670 và kháng cự 1.1840.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm