EURJPY tiếp tục phủ định - Phân tích –22-09-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY xoay sở để phá vỡ hỗ trợ tại 123,30 và giữ bên dưới nó, ghi nhận một số mục tiêu tiêu cực bằng cách đạt mức 122,50, việc tiếp tục áp lực tiêu cực lên giá khiến chúng tôi thích các động thái giảm giá hơn nhắm vào mục tiêu 122,25 ban đầu, sau đó đợi đạt được mục tiêu tiếp theo ở mức 120,85.
Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 123,40 đến 122,25
Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm