GBPJPY ghi lại mục tiêu - Phân tích –22-09-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY tương tác với sự tiêu cực của các chỉ số chính trong giao dịch ngày hôm qua, để nhận thấy sự hình thành mức giảm mạnh ghi nhận mục tiêu ở mức 133,70, đối mặt với mức điều chỉnh Fibonacci 38,2% như xuất hiện trong hình ảnh trên.

chúng tôi kỳ vọng sẽ hình thành một số động thái dao động đi ngang, để tăng cơ hội hình thành động lượng tiêu cực bổ sung cho phép nó phá vỡ mức 133,70 để đạt đến các trạm tiêu cực bổ sung có thể bắt đầu từ 131.90 đạt đến 130,00, để tạo thành một rào cản tâm lý chống lại giao dịch tiêu cực.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 134,40 đến 133,15

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm