Bạch kim trì hoãn cuộc tấn công tăng giá– Phân tích –22-09-2020


Economy analysis


Giá bạch kim đã thông báo trì hoãn cuộc tấn công tăng giá bằng cách đạt dưới mức 915,00, chịu tổn thất rõ ràng khi chạm mức 852,50 và đạt dưới mức trung bình động 55.

ổn định ngẫu nhiên dưới mức 50 sẽ làm tăng áp lực tiêu cực, để xác nhận giá đầu hàng trước sự thống trị của xu hướng điều chỉnh giảm, kỳ vọng đạt 815,00, tạo thành mục tiêu điều chỉnh tiếp theo trong giai đoạn hiện tại.

Giao dịch dự kiến phạm vi cho ngày hôm nay là từ 920,00 đến 815,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm