Giá đồng lặp lại kiểm tra hỗ trợ– Phân tích - 22-09-2020


Economy analysis


Giá đồng đã hình thành sóng giảm tạm thời vào ngày hôm qua, để kiểm tra hỗ trợ của kênh tăng giá nhỏ ở mức 3.000, nhắc nhở bạn rằng sự ổn định của hỗ trợ này là quan trọng để xác nhận sự tiếp tục của sự tích cực, nhắm mục tiêu mức 3.1200 và 3.1800.

< p>

Việc cố gắng giá chạm xuống dưới mức hỗ trợ này và giữ dưới mức hỗ trợ này sẽ xác nhận việc chuyển sang đường điều chỉnh giảm giá, dự kiến ​​sẽ chịu một số khoản lỗ có thể bắt đầu ở mức 2,9200 và 2,7600.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 3.000 đến 3.1200

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng