USDCHF hướng tới mục tiêu - Phân tích - 22-09-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF đã cung cấp các giao dịch tích cực ngày hôm qua để thu thập dần dần về phía mục tiêu đã chờ đợi của chúng tôi ở mức 0,9192, chờ đợi mức tăng nhiều hơn trong các phiên sắp tới được hỗ trợ bởi đường EMA50 mang giá từ bên dưới, lưu ý rằng tiêu cực hiện tại ngẫu nhiên giải thích lý do chậm sóng tăng.

Nhìn chung, xu hướng tăng sẽ vẫn được đề xuất trong ngày trừ khi phá vỡ 0,9075, theo sau là 0,9040 mức và giữ dưới mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,9100 và kháng cự 0,9200.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng