AUDUSD phá vỡ hỗ trợ - Phân tích - 22-09-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD đã phá vỡ mức 0,7250 một cách mạnh mẽ và ổn định dưới mức đó, điều này khiến đường trong ngày đi xuống, trên đường đạt mức 0,7100 theo sau là mức 0,6964 là mục tiêu tiêu cực chính.

Do đó, xu hướng giảm giá sẽ được đề xuất cho ngày hôm nay, được hỗ trợ bởi EMA50, lưu ý rằng mức giảm dự kiến ​​sẽ vẫn có hiệu lực trừ khi vi phạm mức 0,7325 và giữ trên mức đó.

Dự kiến phạm vi giao dịch cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7140 và 0,7280

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm