Giá dầu Brent chờ giảm thêm - Phân tích - 22-09-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent xác nhận phá vỡ mức 42,17 sau khi đóng nến hàng ngày dưới mức đó, khi nó kiểm tra lại mức này và bắt đầu giảm trở lại ngay bây giờ, hỗ trợ cho việc tiếp tục kịch bản xu hướng giảm trong các phiên sắp tới, mục tiêu 41,14 và 40,00 như các trạm chính tiếp theo.

Stochastic và EMA50 hỗ trợ mức giảm dự kiến, sẽ vẫn có hiệu lực trừ khi vi phạm 43,00, tiếp theo là 43,84 mức và giữ trên chúng.

< p>

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 40,00 và kháng cự 43,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm