USDCAD tiếp cận mục tiêu - Phân tích - 22-09-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD đã tăng mạnh lên vào ngày hôm qua để tiếp cận mục tiêu chờ đợi của chúng tôi ở mức 1.3362, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng, lưu ý rằng việc vượt qua mức đã đề cập sẽ mở rộng sóng tăng lên đến 1.3450 như một trạm chính tiếp theo.

EMA50 tiếp tục hỗ trợ giá từ bên dưới, để giữ xu hướng tăng giá được đề xuất trong giai đoạn sắp tới trừ khi phá vỡ mức 1,3190 và giữ dưới mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3250 và kháng cự 1.3390.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng