USDJPY đạt được một số mức tăng - Phân tích - 22-09-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY đã cho thấy các giao dịch tích cực vào ngày hôm qua để tiếp cận ngưỡng cản 105.00, nhận thấy rằng stochastic đã đánh mất động lực tích cực để tiếp cận các vùng quá mua, chờ đợi để thúc đẩy giá tiếp tục xu hướng giảm dự kiến ​​trong ngày và ngắn hạn, mục tiêu là 103,65 chủ yếu.

Do đó, kịch bản xu hướng giảm sẽ vẫn hoạt động trừ khi giá phục hồi để vượt qua mức 105,20 và giữ trên mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 103,50 và kháng cự 105,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm