USDCHF tiếp cận mục tiêu - Phân tích - 09-07-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF đã cung cấp các giao dịch tiêu cực rõ ràng vào ngày hôm qua để tiếp cận mục tiêu chờ đợi của chúng tôi ở mức 0,9351, chịu áp lực tiêu cực liên tục đến từ EMA50, hỗ trợ cơ hội vượt qua mức đã đề cập và mở đường để kéo dài làn sóng giảm giá trong thời gian ngắn cơ sở hạn, lưu ý rằng việc phá vỡ mức này sẽ đẩy giá lên 0,9275 như một trạm tiếp theo.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng giảm trừ khi giá tăng vọt vi phạm 0,9456 mức và giữ trên mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 0,9300 đến hỗ trợ 0,9420.

Mức dự kiến xu hướng cho ngày hôm nay: Bearish