Cập nhật: Giá dầu thô chạm mục tiêu âm


Economy analysis


Giá dầu thô giảm mạnh để đạt được mục tiêu đã chờ đợi của chúng tôi là 39,15, nhận thấy rằng giá tác động tiêu cực lên mức này để phá vỡ nó và cố gắng giữ dưới mức đó, điều này cho thấy giá sẽ đạt được mức giảm nhiều hơn dự kiến , vì các mục tiêu tiếp theo nằm ở 38,60 sau đó là 37,90, trong khi mức giảm dự kiến ​​sẽ vẫn chiếm ưu thế trừ khi giá ổn định trên 39,15.