Cập nhật: Giá vàng đối mặt với áp lực tiêu cực mạnh


Economy analysis


Giá vàng chịu nhiều tổn thất hơn và tấn công mức 1901,80, khi nó chạm vào vùng 1882,00 và bật lên rõ ràng để dao động quanh mức đầu tiên hiện tại, điều này khiến chúng tôi giữ thái độ trung lập cho đến khi giá xác nhận tình hình của nó theo 1901,80, khi giữ ở trên nó sẽ đẩy giá lấy lại xu hướng tăng chính và hướng đến khu vực 1934,86 lúc đầu, trong khi không giữ được trên nó sẽ khiến giá giảm nhiều hơn và hướng tới mức 1860,00 là mục tiêu tiêu cực tiếp theo.