Cập nhật: EURUSD đạt mục tiêu


Economy analysis


Cặp EURUSD được giao dịch với mức tiêu cực mạnh để đạt được mục tiêu chờ đợi chính của chúng tôi ở mức 1.1720 và chúng tôi cần theo dõi hành vi giá ngay bây giờ, vì nhấn vào mức này và phá vỡ nó và giữ với mức đóng cửa hàng ngày dưới mức đó sẽ mở ra mở rộng sóng giảm để đạt đến 1.1540 như một trạm chính tiếp theo, đồng thời củng cố trên nó sẽ đẩy giá bắt đầu sóng tăng nhắm mục tiêu kiểm tra 1.1900 khu vực ban đầu.