Coca-Cola thu thập động lực tích cực - Phân tích - 21-09-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Coca-Cola đã giảm 0,20% trong phiên giao dịch trước do các tín hiệu tiêu cực từ RSI, đồng thời thu thập động lực để giúp nó tăng trở lại, khi cổ phiếu giao dịch dọc theo đường xu hướng tăng trong trung hạn, với sự hỗ trợ từ 50 ngày SMA.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng giá cổ phiếu sẽ tăng trở lại, nhắm tới ngưỡng kháng cự 53,78.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng