AUDUSD tăng một cách bình tĩnh - Phân tích - 09-07-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD đã cung cấp các giao dịch tích cực vào ngày hôm qua để tránh xa EMA50, để giữ cho kịch bản xu hướng tăng hoạt động trên cơ sở trong ngày và ngắn hạn, mục tiêu thử nghiệm mức 0,7064 ban đầu.

Giá có thể chứng kiến ​​biến động ngang tạm thời cho đến khi quản lý để có đủ động lực tích cực để thúc đẩy giao dịch tiếp tục xu hướng tăng, nhắc nhở bạn rằng giữ trên 0,6870 là quan trọng để tiếp tục tăng được đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 0,6920 đến 0,7040

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish