IBM chịu áp lực tiêu cực - Phân tích - 21-09-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của IBM đã giảm 1,73% trong phiên trước sau khi chạm ngưỡng kháng cự của đường SMA 50 ngày, trong khi giao dịch bên cạnh đường xu hướng ngắn hạn đi xuống, với các tín hiệu tiêu cực từ RSI.

Do đó, chúng tôi cho rằng cổ phiếu sẽ thua lỗ nhiều hơn, nhắm vào mức hỗ trợ 115,30, với điều kiện mức hỗ trợ 122,04 bị phá vỡ.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm