Cập nhật giữa trưa cho AUDUSD 21-09-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD giao dịch tiêu cực ngay bây giờ để tấn công đường hỗ trợ của kênh tăng giá, điều này khuyến khích sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì việc tiếp tục giảm và phá vỡ 0,7250 sẽ khiến giá chịu thêm áp lực tiêu cực để mở đường chuyển sang giảm và bắt đầu sóng giảm điều chỉnh, trong khi củng cố ở trên, nó sẽ giữ cho kịch bản xu hướng tăng sẽ vẫn hoạt động với mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở mức 0.7413.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 0.7260 hỗ trợ và 0,7400

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng