Cập nhật giữa trưa cho dầu Brent 21-09-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent phải đối mặt với áp lực tiêu cực mạnh để phá vỡ mức 43,00 và lắng xuống dưới mức hiện tại, điều này đẩy giá quay đầu giảm, trên đường kiểm tra mức 42,17 ban đầu, lưu ý rằng việc phá vỡ mức này sẽ kéo dài sóng giảm tiếp cận 41,14 là trạm chính tiếp theo.

Việc di chuyển xuống dưới đường EMA50 hỗ trợ sự suy giảm dự kiến, sẽ vẫn có hiệu lực trừ khi giá được quản lý để vi phạm 43,00 và giữ trên nó một lần nữa.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 41,50 và kháng cự 44,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm